สำนักงานประกันสังคม เพิ่มค่าทำศพกองทุนประกันสังคม

Post On July 03, 2020

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น 50,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563


สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผย ประกาศกฎกระทรวง กำหนดปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนอัตราค่าทำศพ กรณีตายไม่เนื่องจากการทำงาน จากเดิม 40,000 บาทเพิ่มเป็น 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เพื่อความเหมาะสม และเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตน


สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตนั้น ผู้ประกันตนจะต้อง ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. 1506

 

 Admin
Visitors: 899,136